Gotowanie w Instant Pot


Gotowanie w Instant Pot
Oceń ten przepis 😉

     Gotowanie pod ciśnieniem

Poniższa procedura gotowania jest dla programów: Rice, Soup, Poultry, Meat/Stew, Bean/Chili, Multigrain, Porridge, Steam i Manual.

 1. Przygotuj urządzenie do gotowania zgodnie ze wskazówkami.
 2. Podłącz kabel, na wyświetlaczu pokaże się OFF, to znaczy że urządzenie jest w stanie czuwania.
 3. Wybierz opcję gotowania np. Soup. Jeżeli naciśniemy wybrany guzik to zapali się dioda pod daną funkcją.
  •  W ciągu 10 sekund po naciśnięciu guzika nadal możemy wybrać inne funkcje i dostosować czas gotowania poprzez naciśnięcie Adjust`
 4. Wybierz czas gotowania.
  • Możesz użyć guzika Adjust (oprócz Manual i Rice) do zmiany czasu gotowania. Przycisk ten przełącza pomiędzy Normal, Less i More. Wybrany czas jest podświetlony.
  • W razie potrzeby możemy użyć + i – do ustawienia czasu. Ciągły nacisk na guzik powoduje szybsze ustawienie czasu.
  • Zaprogramowany czas w urządzeniu przystosowany jest do standardowego przygotowania posiłku. Wskazówki dotyczące czasu gotowania dostępne są w tabelach, w książce dołączonej do urządzenia. Kierując się wskazówkami ustawiamy czas gotowania indywidualnie w zależności od ilości produktu, naszych preferencji co do konsystencji (bardziej lub mniej rozgotowane) oraz od tego jaki produkt przygotowujemy
 5. Ustaw ciśnienie gotowania.
  • Wszystkie funkcje gotowania oprócz Rice są automatycznie nastawione na High Pressure (wysokie ciśnienie). Low Pressure pracuje na połowie standardowo ustawionego ciśnienia. Jest używane aby zapobiec przegotowaniu potraw np. warzyw lub jeśli tak wskazuje przepis.
 6. Gotowanie rozpoczyna się po 10 sekundach od naciśnięcia wybranego programu.
  • 3 sygnały wskazują rozpoczęcie gotowania, wyświetlacz pokaże ON i oznacza to okres nagrzewania Instant Pota. W zależności od ilości produktu oraz jego temperatury okres nagrzewania może trwać od 10 do 40 minut.
  • Wraz ze wzrostem temperatury i ciśnienia w garnku, poprzez zawór ciśnienia ulatnia się para aż do momentu kiedy ten zawór zostanie zablokowany.
  • Po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia wyświetlacz przełącza się z ON na ustawiony przez nas czas, który jest odliczany w dół. Na tym etapie gotowania nie powinna się wydobywać para z garnka.
  • Podczas gotowania można usłyszeć ciche kliknięcia. Oznacza to że urządzenie ustawia i przełącza element grzewczy.
  • W każdym momencie możesz zakończyć program gotowania poprzez naciśnięcie przycisku Keep Warm/ Cancel.
 7. Po skończonym programie urządzenie daje sygnał dźwiękowy i automatycznie przechodzi w stan utrzymywania ciepła. Ekran wyświetla L0:00.  Na tym etapie cyfry pokazują czas jaki minął od zakończenia programu. Ten okres może trwać do 10 godzin a potem urządzenie automatycznie przechodzi w stan czuwania.
  • Nie jest wskazane przetrzymywanie ryżu w tej opcji ponieważ dłuższy czas spowoduje zmianę tekstury (rozgotuje się).
 8. Aby serwować potrawę naciśnij przycisk Keep Warm/Cancel i po obniżeniu ciśnienia w urządzeniu otwórz pokrywę.
  • Może się zdarzyć że pokrywa się “zassie” wówczas sprawdzamy czy zawór jest w pozycji Venting i kilkakrotnie poruszamy pokrywą.

     Sloow Cooking- Powolne gotowanie

 1. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym rozdziale. Przy funkcji Slow Cooking nie ma znaczenia czy zawór jest w pozycji Venting czy Sealing. Ten rodzaj gotowania nie wykorzystuje wysokiego ciśnienia i dlatego też możemy użyć specjalnej szklanej pokrywy.
 2. Włącz kabel a wyświetlacz pokaże OFF tzn. że urządzenie jest w stanie czuwania.
 3. Naciśnij Slow Cook.
 4. Ustaw żądany czas gotowania za pomocą + i – w zakresie od 30 minut do 20 godzin.
 5. Wybierz odpowiedni tryb gotowania za pomocą Adjust. Normal, More i Less odpowiadają programom medium, high i low w standardowych urządzeniach służących do wolnego gotowania.
 6. Gotowanie rozpoczyna się po 10 sekundach od naciśnięcia ostatniego guzika.
 7. Zakończenie programu gotowania urządzenie sygnalizuje dźwiękiem i automatycznie przechodzi w stan utrzymywania temperatury, który może trwać do 10 godzin.

     Gotowanie z opóźnieniem czasowym

Instant Pot posiada funkcję gotowania z opóźnieniem czasowym, które może wynosić nawet do 24 godzin. Nie dotyczy to programów Yogurt, Saute i Keep Warm. Poniższe wskazówki pokazują jak zaprogramować opóźnienie gotowania.

 1. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale o gotowaniu pod cisnieniem lub powolnym gotowaniu  i wybierz odpowiedni program gotowania.
 2. Po wybraniu programu w ciągu 10 sekund naciśnij Timer aby wybrać żądane opóźnienie. Użyj do tego przycisków + i – i wtedy ustawiamy opóźnione godziny, a po ponownym naciśnięciu Timer ustawiamy minuty. Ustawiając opóźnienie czasowe należy uwzględnić czas nagrzewania się urządzenia aby otrzymać potrawę w optymalnym dla nas momencie.
 3. 10 sekund po naciśnięciu ostatniego przycisku włączy się zegar odliczający czas do rozpoczęcia gotowania a podświetlenie będzie zielone.
 4. Aby anulować opóźnienie czasowe możemy w dowolnym momencie nacisnąć Cancel.
 5. Gotowanie rozpocznie się gdy czas na wyświetlaczu dojdzie do 0:00. Po gotowaniu IP przejdzie automatycznie w stan utrzymywania temperatury (L) i może to trwać do 10 godzin.
  • Opcję opóźnionego gotowania należy bardzo ostrożnie stosować do potraw łatwo psujących się np. ryby, mięso oraz do ryżu ponieważ pozostawiony w urządzeniu może zmienić teksturę lub przywrzeć do dna garnka.
  • Należy też zachować szczególną ostrożność podczas gotowania potraw zwiększających swoją objętość np. owsianka, aby nie dopuścić do zatkania otworu ciśnienia. Przy gotowaniu takich potraw garnek należy wypełnić do połowy objętości. 

     Podsmażanie

 1. Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi przygotowania do gotowania. Do smażenia nie używamy porywy.
 2. Podłącz urządzenie do prądu, na wyświetlaczu pokaże się OFF i urządzenie będzie w stanie czuwania.
 3. Naciśnij Saute i po nagrzaniu się urządzenia zaczynamy smażenie. Dla bezpieczeństwa czas smażenia zaprogramowany jest na 30 minut.
 4. Adjust może ustawić różne tryby smażenia i tak: tryb More służy do dużego zrumienienia, tryb Normal do normalnego podsmażania a tryb Less do podgrzewania potrawy np do redukowania sosu. Nie dajemy pkrywki w tym programie. Jeśli jednak ją założymy to na wyświetlaczu pokaże się napis Lid jako przypomnienie że należy ją zdjąć.
 5. Podgrzewanie rozpocznie się w ciągu 10 sekund od naciśnięcia ostatniego guzika. Naciśnięcie Cancel w dowolnym momencie powoduje przerwanie podsmażania.
 6. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury podsmażania na ekranie pokaże się napis Hot.
 7. Po upływie 30 minut urządzenie sygnalizuje dźwiękiem i automatycznie się wyłącza. Jeśli potrzebujemy dłuższego czasu smażenia to ponownie naciskamy na Saute.

     Podgrzewanie

Naciśnięcie przycisku Keep Warm/Cancel w trybie czuwania OFF powoduje włączenie funkcji podtrzymywania temperatury. Przyciskami + i – ustawiamy czas podtrzymania ciepła w zakresie od 10 minut do 99 godzin. Funkcja utrzymywania temperatury nie wymaga używania pokrywy.

     Jogurt

Jogurt możemy zrobić w garnku lub szklanych pojemnikach. Przygotowanie jogurtu odbywa się w 2 etapach. Pierwszym jest pasteryzacja mleka polegająca na podgrzaniu mleka do temperatury 83°C. Robimy tak aby po pierwsze zabić patogeny oraz niebezpieczne bakterie które mogą powstać w procesie tworzenia jogurtu. Po drugie następuje denaturacja protein mlecznych, które zapobiegają ścinaniu się mleka (kwaśnieniu) i sprawiają że białka są łatwiej przyswajalne. Instant pot ma dwie wygodne opcje podgrzania mleka. Jeśli używamy garnka garnka to naciskamy Yogurt, potem Adjust i ustawiamy More a na wyświetlaczu pokaże się “boil”. IP podgrzeje mleko mleko do 83°C. Po zakończeniu podgrzewania usłyszymy sygnał dźwiękowy a na ekranie wyświetli się “Yogt”. Nie ma znaczenia w jakiej pozycji jest zawór ciśnienia. Jeśli używamy pojemników do robienia jogurtu to do zagrzania mleka użyjemy pary. Do garnka wlewamy szklankę wody, wstawiamy metalową podstawkę i na nią ustawiamy słoiczki z mlekiem. Wybieramy program Steam, zamykamy zawór na Sealing a czas na 1 minutę. Po skończonym programie zostawiamy na naturalne wypuszczanie pary (NPR). Drugim etapem produkcji jogurtu jest jego schłodzenie do temperatury 46°C. Do schłodzonego mleka dodajemy kultury bakterii z jogurtu. Jeśli mamy słoiczki to nie dolewamy wody. Naciskamy jogurt i pokaże się czas 8 godzin. Możemy ustawić inny czas  + i -. Program rozpocznie się po 10 sekundach od ostatniego naciśnięcia guzika. Po zakończeniu programu IP wyświetli Yogt i przejdzie w stan czuwania. Jogurt może być serwowany sam lub jako dodatek do innych dań.