Zasady bezpiecznego użytkowania InstantPot


Zasady bezpiecznego użytkowania InstantPot
Oceń ten przepis 😉

 1. Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów.
 2. Zachowaj szczególną ostrożność używając IP w obecności dzieci.
 3. Nie wkładaj urządzenia do nagrzanego piekarnika.
 4. Bądz bardzo ostrożny gdy przenosisz IP z gorącą zawartością.
 5. Nie używaj IP w celach innych niż zalecane.
 6. Urządzenie to używa wysokiego ciśnienia do gotowania. Nieodpowiednie użytkowanie może doprowadzić do poparzeń. Upewnij się że urządzenie jest odpowiednio zamknięte.
 7. Nie wypełniaj urządzenia powyżej 2/3 objętości. Podczas gotowania produktów zwiększających swoją objętość np. ryż, suszone warzywa nie wypełniaj urządzenia powyżej 1/2 objętości. Nadmierne wypełnienie naczynia może spowodować zatkanie otworu wentylacyjnego i wytworzenie dodatkowego ciśnienia.
 8. Zwróć uwagę ze niektóre produkty mogą się pienić i szumować powodując blokowanie otworu wentylacyjnego. Produkty te powinny być gotowane ze szczególną uwagą i nie wypełniać więcej niż 1/2 objętości garnka.
 9. Podczas używania któregokolwiek z programów upewnij się że w urządzeniu znajduje się minimalnie 1 miarka wody dzięki której uzyskujemy ciśnienie.
 10. Nie otwieraj urządzenia do czasu aż ciśnienie znajdujące się w urządzeniu nie opadnie. Do obniżenia ciśnienia służy zawór na pokrywie. Jeśli uchwyty nie pozwalają na otwarcie urządzenia oznacza to że ciśnienie w IP jest nadal duże. Nie używaj siły do otwarcia urządzenia ponieważ ciśnienie w środku może być niebezpieczne.
 11. Nie używaj IP  do smażenia w głębokim tłuszczu pod ciśnieniem. Jest to niebezpieczne i może doprowadzić do pożaru lub innych szkód.
 12. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie zanurzaj kabla, wtyczki lub urządzenia w wodzie lub innym płynie.
 13. Wyłącz urządzenie z prądu podczas czyszczenia lub gdy urządzenie nie jest używane. Poczekaj aż urządzenie wystygnie aby rozłożyć elementy do czyszczenia.
 14. Nie używaj IP gdy uszkodzony jest kabel, wtyczka lub urządzenie. Oddaj uszkodzone elementy do naprawy w serwisie.
 15. Nie należy używać elementów nie zalecanych przez producenta ponieważ mogą prowadzić do urazów.
 16. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego i nie zalecane jest używanie na zewnątrz.
 17. Nie pozwól aby kabel zwisał na brzegu stołu lub dotykał gorących powierzchni.
 18. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu palącego się gazu lub gorącego grzejnika. Nie wkładaj do rozgrzanego piekarka.
 19. Zachowaj szczególną ostrożność gdy w IP znajduje się gorący olej lub płyn.
 20. Gotuj w przenośnym garnku dostarczonym przez producenta i używaj produktów przez niego zalecanych.
 21. Nie używaj uszkodzonego pojemnika lub uszkodzonej pokrywy aby uniknąć uciekania pary.
 22. Aby wyłączyć urządzenie należy nacisnąć Keep/Warm/Cancel, pokaże się OFF i wtedy możemy wyjąc wtyczkę z gniazdka.
 23. Nie umieszczaj urządzenia na nierównych powierzchniach lub takich jak gazety, gąbka, koc które mogą powodować zatkanie otworów wentylacyjnych znajdujących się na spodzie urządzenia.
 24. Nie używaj IP w pobliżu wody, ognia, oleju, w miejscu nasłonecznionym. Zaleca się przechowywanie poza zasięgiem dzieci.
 25. Każdorazowo przed użyciem upewnij się że osłona i metalowy spławik nie są zablokowane. Przetrzyj zewnętrzna i wewnętrzną część pokrywy aby upewnić się ze nie ma tam elementów blokujących. Upewnij się że zawór ciśnienia jest ustawiony na pozycji uszczelniającej podczas gotowania.
 26. Nie przenoś i nie używaj siły podczas gotowania.
 27. Nie przybliżaj twarzy lub rąk do otworu wentylacyjnego ponieważ może to spowodować oparzenia.
 28. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym naprawą urządzenia powinny zajmować się tylko osoby uprawnione.
 29. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
 30. Urządzenie to nie jest zalecane do obsługi przez dzieci oraz osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, czuciowymi lub psychicznymi, które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy chyba że znajdują się pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
 31. Nie używaj urządzenia w miejscach gdzie napięcie jest inne niż 220-240V.