Instrukcje


     Gotowanie pod ciśnieniem Poniższa procedura gotowania jest dla programów: Rice, Soup, Poultry, Meat/Stew, Bean/Chili, Multigrain, Porridge, Steam i Manual. Przygotuj urządzenie do gotowania zgodnie ze wskazówkami. Podłącz kabel, na wyświetlaczu pokaże się OFF, to znaczy że urządzenie jest w stanie czuwania. Wybierz opcję gotowania np. Soup. Jeżeli naciśniemy wybrany […]

Gotowanie w Instant Pot


Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów. Zachowaj szczególną ostrożność używając IP w obecności dzieci. Nie wkładaj urządzenia do nagrzanego piekarnika. Bądz bardzo ostrożny gdy przenosisz IP z gorącą zawartością. Nie używaj IP w celach innych niż zalecane. Urządzenie to używa wysokiego ciśnienia do gotowania. Nieodpowiednie użytkowanie może doprowadzić do poparzeń. […]

Zasady bezpiecznego użytkowania InstantPot


Panel sterowania IP składa się z ledowego wyświetlacza, dwóch wskaźników ciśnienia (Low Pressure, High Pressure), trzech wskaźników trybu pracy (Less, Normal, More), czterech przycisków operacyjnych (+, -, Pressure, Adjust) oraz 14 przycisków funkcyjnych. Wszystkie przyciski funkcyjne mają diody natomiast operacyjne ich nie posiadają. IP ma trzy tryby pracy pokazujące się […]

Panel sterowania InstantPotChciałabym przedstawić wspaniałe urządzenie do gotowania pod ciśnieniem o nazwie Instant Pot. Jest bardzo pomocne w kuchni do przyrządzania potraw jak również do przygotowania poszczególnych elementów naszego dania. Znacząco skraca czas przygotowania potrawy jak również redukuje zapachy powstające podczas gotowania. Potrawy przygotowane w tym urządzeniu zachowują naturalny smak ponieważ są […]

Opis urządzenia Instant Pot